Kognitívna behaviorálna terapia CBT

Pôvodný obsah: patient.info
Kognitívna behaviorálna terapia (CBT) je hovorová terapia, ktorá vám môže pomôcť zvládnuť vaše problémy zmenou spôsobu, akým cítite, myslíte a konáte. Cieľom CBT je nájsť praktické spôsoby, ktoré vám pomôžu lepšie riešiť problémy tým, že ich rozdelíte na menšie časti.

Čo je kognitívna behaviorálna terapia (CBT)?

Kognitívne znamená spôsob, akým premýšľame o veciach. Kognitívna terapia nám pomáha porozumieť našim myšlienkam, aby sme mohli o veci pozerať pozitívnejšie. Behaviorálna liečba nám pomáha zmeniť akékoľvek naše činy, ktoré nás ubližujú alebo sú nepríjemné (napr. Stále doma z dôvodu strachu z niečoho vonku). Kognitívne a behaviorálne terapie sa často používajú spoločne, pretože to, ako sa správajeme, často závisí od toho, ako si myslíme o určitých veciach alebo situáciách.

Kognitívna terapia

Naše myšlienky zahŕňajú naše myšlienky, mentálne obrazy, názory a postoje. Tieto sa nazývajú kognitívne procesy. Kognitívna terapia vám pomôže pochopiť vaše súčasné myšlienky. Môže vám pomôcť identifikovať škodlivé, nepotrebné a falošné nápady alebo myšlienky, ktoré máte. Cieľom je zmeniť spôsob, akým si myslíte, že sa môžete vyhnúť týmto nápadom. Kognitívna terapia pomáha vašim myšlienkovým vzorom byť realistickejší a užitočnejší.

Behaviorálna terapia

Cieľom je zmeniť akékoľvek správanie, ktoré je škodlivé alebo nie je užitočné. Napríklad, bežným neoprávneným správaním je vyhnúť sa situáciám, ktoré vás môžu znepokojovať. U niektorých ľudí s fóbiou môže vyhýbanie sa ovplyvniť každodenný život. Na pomoc môže byť použitý typ behaviorálnej terapie nazývanej terapia expozíciou. To znamená, že ste postupne vystavení stále viac a viac tejto obávanej situácii. Terapeut vám ukáže, ako ovládať úzkosť a ako sa vyrovnať, keď čelíte obávaným situáciám.

Ako funguje CBT?

Kognitívna behaviorálna terapia (CBT) vám môže pomôcť zmyslom ťažkých problémov tým, že ich rozdelíte na menšie časti. V CBT sú problémy rozdelené do piatich hlavných oblastí:

 • Situácia
 • myšlienky
 • Emotions
 • Fyzické pocity
 • Akcia
 • CBT je založená na myšlienke, že tieto päť oblastí sa navzájom ovplyvňujú. Napríklad, vaše myšlienky o určitej situácii môžu často ovplyvniť to, ako sa cítite fyzicky a emocionálne, ako aj to, ako reagujete. CBT vám pomôže identifikovať konkrétne problémy, aby ste sa mohli pokúsiť ich vyriešiť.

  Zastavenie negatívnych cyklov myslenia

  Existujú užitočné a nepotrebné spôsoby, ako reagovať na situáciu. Niektoré myšlienky, pocity, fyzické pocity a činy vás môžu zachytiť v negatívnom cykle a dokonca vytvárať nové situácie, ktoré vás na seba zhoršujú. Môžete sa cítiť beznádejne, osamelé, depresívne a unavené. Môžete sa dostať do pasce v negatívnom cykle, sedieť doma sám a cítiť sa zle na seba.
  CBT si kladie za cieľ zastaviť negatívne cykly, ako sú tieto tým, že rozoberie veci, ktoré sa cítia zlé, úzkostné alebo strašné. Tým, že vaše problémy sú zvládnuteľné, CBT vám môže pomôcť zmeniť vaše negatívne myšlienkové vzorce a zlepšiť spôsob, akým sa cítite.

  Expozičná terapia

  Expozičná terapia je formou CBT, ktorá sa používa hlavne u ľudí s fóbiami alebo obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD). Expozičná terapia zahŕňa začiatok s prvkami a situáciami, ktoré spôsobujú úzkosť, ale úzkosť je udržiavaná na úrovni, s ktorou sa môžete vyrovnať. Musíte zostať v tejto situácii jednu až dve hodiny, alebo kým úzkosť znižuje dlhšiu dobu. Tento expozičný zásah budete musieť pravidelne opakovať. Po prvých krát nájdete, že vaša úzkosť nie je taká zlá a netrvá tak dlho. Potom budete pripravení prejsť na ťažšiu situáciu. Tento proces by mal pokračovať, kým nebudete riešiť všetky situácie, ktoré chcete prekonať.

  Ktoré podmienky možno pomôcť pomocou CBT?

  Ukázalo sa, že CBT pomáha ľuďom s mnohými rôznymi podmienkami – duševnými a fyzickými stavmi. Napríklad:

 • Určité úzkostné poruchy, vrátane fóbie, záchvaty paniky a panická porucha.
 • Depresia.
 • Poruchy stravovania – napríklad bulímia nervosa.
 • OCD.
 • Dysmorfická porucha v tele.
 • Anger.
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Sexuálne a vzťahové problémy.
 • Návyky, ako sú tváre.
 • Zneužívanie drog alebo alkoholu.
 • Niektoré problémy so spánkom.
 • Syndróm chronickej únavy / myalgická encefalomyelitída (CFS / ME).
 • Trvalá (chronická) bolesť.
 • Syndróm dráždivého čreva
 • CBT môže pomôcť ľuďom lepšie zvládnuť ich príznaky. Spravidla, čím konkrétnejší je problém, tým je pravdepodobnejšie, že CBT môže pomôcť. Je to preto, že ide o praktickú terapiu, ktorá sa zameriava na konkrétne problémy a ich cieľom je prekonať. CBT sa niekedy používa ako jediné liečenie a niekedy sa používa okrem liečby, v závislosti od typu a závažnosti liečeného ochorenia.
  Dôraz na kognitívne alebo behaviorálne aspekty liečby sa môže líšiť v závislosti od liečeného stavu. Napríklad sa často kladie väčší dôraz na behaviorálnu terapiu pri liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) – kde opakovane kompulzívne akcie sú často jedným z hlavných problémov. Dôraz sa môže klásť na kognitívnu liečbu iných situácií – napríklad pri liečbe depresie.

  Ako nájdem terapeuta?

  Kto môže pracovať ako terapeut v CBT?

  Kognitívna behaviorálna terapia (CBT) môže byť vykonávaná s terapeutom v individuálnych stretnutiach alebo v skupinách s inými ľuďmi v podobnej situácii ako vy. Váš CBT terapeut je zvyčajne zdravotnícky pracovník, ktorý bol špeciálne vyškolený v CBT, ako je psychiatr, psychológ, zdravotná sestra v oblasti duševného zdravia alebo rodinný lekár. Môžete tiež robiť CBT bez terapeuta (pozri nižšie).

  Čo sa stane počas liečby CBT?

  Môžete mať kognitívnu behaviorálnu terapiu (CBT) s terapeutom jeden-k-jeden alebo v skupine. Ak máte k terapii kognitívnu behaviorálnu terapiu (CBT) s terapeutom, zvyčajne budete mať medzi piatimi a dvoma týždňovými alebo štrnásťdennými zasadnutiami, pričom každá relácia trvá 30-60 minút. Režimy terapie expozície zvyčajne trvajú dlhšie, aby ste zaistili, že vaša úzkosť znižuje počas relácie. Liečba sa môže uskutočniť na klinike alebo na inom mieste, napríklad v domácom prostredí, ak máte agorafóbiu alebo obsedantno-kompulzívnu poruchu (OCD), ktorá zahŕňa doma určitý strach.
  Prvých niekoľko relácií sa stane, aby ste sa uistili, že CBT je pre teba tou správnou terapiou a že ste s týmto procesom spokojní. Terapeut bude klásť otázky o vašom živote a pozadí. Po období počiatočného hodnotenia začnete pracovať s vaším terapeutom, aby ste prelomili problémy do svojich samostatných častí vrátane vašich myšlienok, fyzických pocitov a akcií. Aby ste to mohli pomôcť, môže váš terapeut požiadať, aby ste viedli denník alebo napísali svoje myšlienky a vzorce správania.
  Vy a váš terapeut analyzujete svoje myšlienky, pocity a správanie, ktoré sa vyriešia, ak sú nerealistické alebo nepotrebné a určiť ich vplyv. Váš terapeut vám potom bude môcť pomôcť zistiť, ako zmeniť nepotrebné myšlienky a správanie.

  Ako postupovať?

  Po spracovaní toho, čo sa môže zmeniť, váš terapeut vás požiada o vykonanie týchto zmien vo vašom každodennom živote. Môže to zahŕňať:

 • Spýtajte sa rozrušujúce myšlienky a nahraďte ich užitočnejšími.
 • Rozpoznáte, kedy sa chystáte niečo urobiť, aby ste sa cítili horšie a aby ste namiesto toho mohli urobiť niečo viac užitočné.
 • Na každom zasadnutí budete diskutovať s vaším terapeutom, ako sa vám podarilo s uvedením zmien do praxe a čo sa cíti. Váš terapeut bude môcť urobiť ďalšie návrhy, ktoré vám pomôžu.
  Boj s obavami a úzkosťami môže byť veľmi ťažké. Váš terapeut vás nepýta, aby ste robili veci, ktoré nechcete robiť, a bude pracovať iba v takom tempe, s ktorým budete spokojní.

  A čo CBT bez terapeuta?

  Hoci kognitívna behaviorálna terapia (CBT) často funguje najlepšie s pomocou vyškoleného terapeuta, niektorí ľudia radšej riešia svoje problémy sami. Pre niektorých ľudí môže byť terapia svojpomocou rovnako účinná ako CBT s terapeutom. Je však stále veľmi dôležité navštíviť svojho lekára, aby sa ubezpečil, že CBT je pre vás to pravé.

  Knihy so svojpomocou

  K dispozícii je mnoho kníh so svojpomocou. Niektoré sú vynikajúce, ale mnohé nie. Ak máte pochybnosti, pozrite sa na knihy s vlastnou pomocou, ktoré odporúča profesionálna organizácia alebo zdravotnícky personál. Napríklad:

 • Knihy o predpisoch. Knihy s podporou NHS môžete nájsť aj na bežných problémoch s emocionálnymi a duševnými chorobami na webovej stránke “Reading Well Books on Prescription”.

 • Online služby duševného zdravia

  Môžete sa tiež pripojiť k anonymnej online komunite, kde sa môžete stretnúť a komunikovať s ostatnými ľuďmi, ktorí majú podobné problémy s duševným zdravím. Nepotrebujete veľa skúseností s počítačmi alebo technológiami na ich používanie.

  Telefón CBT

  Telefonické a e-mailové správy CBT môžu byť ideálne, ak ste plachtí alebo sa nechcete stretnúť s terapeutom, alebo ak nemôžete nájsť jeden vo vašej oblasti. Šetria čas na cestovanie, vyhýbajú sa problémom pri hľadaní starostlivosti o deti a sú k dispozícii počas večerov a víkendov. Telefonické alebo e-mailové CBT je rovnako ako relácia tvárou v tvár, okrem toho, že hovoríte s vyškoleným terapeutom po telefóne. Telefónne a e-mailové služby CBT čoraz viac ponúkajú súkromní terapeuti a niekedy pracoviská a charity.

  Počítačové CBT